Горбенко Інна Федорівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри

E-mail: ingo16@ukr.net

Графік консультацій: П'ятниця 11.25–12.45

Освіта — вища. Закінчила: Запорізький національний університет за спеціальностями «Українська мова та література. Викладач української мови та літератури» (1994) та «Журналістика. Фахівець із журналістики» (2009). У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Поезія М. Філянського: особливості поетики». У 2007 році отримала диплом доцента. У 2008 році виступила офіційним опонентом дисертації Корівчак Л. Д. «Лірика М.Чернявського. Проблеми поетики» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01. - українська література (Херсонський державний університет.У 1994–1995 рр. працювала викладачем української мови та літератури Професійного технічного училища № 34. З 2005 року працює на кафедрі видавничої справи та редагування.

Коло наукових інтересів: видавничо–поліграфічний комплекс України, українська мова в ЗМК, українська література початку ХХ ст. Автор 8 методичних вказівок, понад 20 наукових публікацій.

1. Психологізм як один із засобів зображення образу Марусі Богуславки в творах М.Старицького, І.Нечуя- Левицького, Б.Грінченка, П.Куліша// Література й історія. – Запоріжжя: Запорізький державний університет, 1996. – С. 188-192. 2. Історіософічність лірики М. Філянського// Література й історія. – Запоріжжя: Запорізький державний університет, 1998. – С. 134-136. 3. Поетика історіософських поезій М.Філянського // Вісник Запорізького державного університету: Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький державний університет, 1999. – № 2. – С.164-172. 4. Мотив кордоцентризму у творчості М.Філянського// Актуальні проблеми літературознавства. – Дніпропетровськ: Навчальна книга. – 2000. – С. 55-60. 5. Мотиви самотності в поезіях М.Філянського //Література. Фольклор. Проблеми поетики: Збірник наукових праць. – К.: Твім Інтер, 1999. – Вип. 6. – С. 165-173. 6. Роль художнього слова у виховному процесі // Студент-98: Проблеми і перспективи виховної роботи в сучасному вищому навчальному закладі. – Запоріжжя: Запорізький державний університет, 2000. – С. 144-148. 7. Біблійні образи в поезії М.Філянського // Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький державний університет, 2001. – № 1. – С. 142-145. 8. Релігійні мотиви у творчості М. Філянського // Сучасні проблеми мовознавства і літературознавства. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2002. – С. 208-212. 9. Розстріляний талант // Реабілітовані історією (Запорізька область): Науково-документальне видання. – Запоріжжя: Дніпровський металург, 2004 – С. 233-236. 10. Екзистенційні мотиви у творчості М.Філянського //Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Випуск 31. – Ч. 2 – К.: Твім інтер, 2008. – С.158–165. 11. Творча манера М.Філянського (на прикладі жанру ліричного циклу//Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Випуск 33. – Ч. 2 – К.: Твім інтер, 2009. – С.168–174. 12. Запорізький період діяльності М.Філянського//Вісник ЗНУ. Філологічні науки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – №2. – С. 19-22. 13. Виставка ”Хортицькі джерела” як форма популяризації книжкової продукції // Вчені записки Таврійського національного університету. – 2009. – Т.22. – С. 213-217. 14. Теоретичні аспекти мотиву художнього твору // Збірник тез студентів, аспірантів та викладачів ЗНУ. – Запоріжжя: Запорізький державний університет, 2009. – С. 144-147. 15. Трансформація фразеологізмів у мові регіональних друкованих ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В. В. Різуна; КНУ імені Т. Шевченка. – К., 2011. – Т. 42. – Січень-березень. – С. 103-106. 16. Функціонування запорізьких видавничо-поліграфічних структур // Учёные записки Таврического національного университета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология». «Социальные коммуникации». – 2011. – Том 24 (63).- №4. – Часть 1. – С. 262-267. 17. Критерії якості та особливості новинних випусків (на прикладі телеканалу «Інтер») // Мова. Суспільство. Журналістика : зб. наук. пр. на пошану професорів А. І. Мамалиги та О. Д. Пономарева з нагоди ювілеїв / за ред. В. В. Різуна ; ред.-упоряд. Д. Данильчук, А. Мамалига. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2013. – С. 119–124. 18. Маркетингові стратегії книгорозповсюджувальних структур / І.Ф. Горбенко // Медіапростір: зб.наук.ст. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 4Ч. ІІ. - С. 80-84. 19. Оцифрування як засіб збереження книжкових видань бібліотек / І.Ф. Горбенко // Медіапростір : збірник наукових статей. – Тернопіль : Терно-граф, 2015. – грудень – С. 129-133. 20. Наукова діяльність М. Філянського: археологічні й геологічні розвідки // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Соціум і науки про Землю», Запоріжжя21-23 вересня2017 р._ Запоріжжя, 2017. – С.21-22.